פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם
Peer Review for material titled "פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם"
User Rating for material titled "פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם"
Member Comments for material titled "פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם"
Bookmark Collections for material titled "פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם"
Course ePortfolios for material titled "פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם"
Learning Exercises for material titled "פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם"
Accessibility Info for material titled "פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם

    

פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם

Logo for פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם
במאמר זה נפרט הנחות שגויות, שניתן להפריכן על סמך מחקרים, סקרים וממצאים אמפיריים מתוקפים ומוסמכים. נמצא שהרשת והמדיה החברתית אינן מוקד סכנות ופוגענות לילדינו, ובוודאי שלא יותר מכל סביבת חיים אחרת, ההפך. הילדים בפייסבוק מוגנים יותר מאשר ברחוב ובחצר בית הספר. התלמידים ברשת אינם זקוקים למשמרות אבטחה והגנה מידית, אלא, לחינוך נאות לשימוש נבון ובטוח בהם, להסברה, למודעות ולערנות מצד ההורים ומערכת החינוך במדיה חדשה ונרקמת לנגד עיננו מזה מספר שנים ספורות בלבד.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 26, 2011
Date Modified in MERLOT: November 27, 2011
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: אזרחות דיגטלית, שימוש נבון ברשת, סכנות ברשת, אזרחות דיגיטאלית, פייסבוק, איגוד האינטרנט, מאו"ר, הסברה, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School, College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for פאניקת הפייסבוק -הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page