פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק
Peer Review for material titled "פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק"
User Rating for material titled "פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק"
Member Comments for material titled "פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק"
Bookmark Collections for material titled "פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק"
Course ePortfolios for material titled "פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק"
Learning Exercises for material titled "פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק"
Accessibility Info for material titled "פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק

    

פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק

Logo for פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק
פרסום ומיתוג בית הספר בפייסבוק, מצריך הבנה וניסיון עם עקומת לימוד קצרה כך שכל בית ספר יכול לעשות זאת תוך זמן קצר יחסית. אך לצד הפוטנציאל שזיהו בתי הספר בפרסום בפייסבוק, עולות סוגיות בעייתיות שהשלכותיהן האפשריות אינן במודעות בית הספר או אינן ברורות לו דיין. מאמר זה מתאר סוגיות אלו ופתרונות אפשריים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 26, 2011
Date Modified in MERLOT: November 27, 2011
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: אזרחות דיגטלית, אזרחות דיגיטאלית, פייסבוק, איגוד האינטרנט, מאו"ר, פרסום, maor, מאור, מיתוג

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School, College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פרסום, מיתוג ושיווק בית הספר בפייסבוק

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page