להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית
Peer Review for material titled "להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית"
User Rating for material titled "להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית"
Member Comments for material titled "להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית"
Personal Collections for material titled "להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית"
Learning Exercises for material titled "להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית"
Accessibility Info for material titled "להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית

    

להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית

Logo for להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית
ספר הלימוד לתיכון למקצוע האזרחות. הספר מחולק לשלושה חלקים. שני החלקים הראשונים דנים בשתי אבני יסוד שעליהן מושתת המשטר במדינת ישראל: היהדות והדמוקרטיה, והחלק השלישי דן ביישום יסודות אלה במשטר, בחברה ובפוליטיקה בישראל.
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: December 04, 2011
Date Modified in MERLOT: August 12, 2013
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, מאו"ר, מאור, maor, אזרחות, לימודי אזרחות, מט"ח, להיות אזרחים בישראל

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for להיות אזרחים בישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page