הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת
Peer Review for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
User Rating for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Member Comments for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Personal Collections for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Learning Exercises for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Accessibility Info for material titled "הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת

    

הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת

Logo for הודעות מנכ
הודעת מנכ"ל :בעידן המחשב והצפת המידע, ישנה חשיבות רבה לחינוך תלמידינו למוגנות ושמירה על אתיקה ולהתנהגות נאותה ונבונה ברשת במציאותהמשתנה. חשיפה של תלמידים למצבי חיים מורכבים ולמצבי סיכון שונים באופן ישיר ועקיף מחייבת את צוותי החינוך ליצור תרבות בית ספרית של פתיחות ומוגנות ברשת ולתת לתלמידים, למורים ולקהילה כלים טכנולוגיים והתנהגותיים לפעולה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2011
Date Modified in MERLOT: February 11, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: סכנות ברשת, שימוש נבון ברשת, רשת חברתית, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, תרבות דיגיטלית, אתיקה ברשת, מאור, maor, אינטרנט בטוח, כללי גלישה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הודעות מנכ"ל - חינוך למוגנות, לשמירה על אתיקה והתנהגות נאותה ברשת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page