איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il
Peer Review for material titled "איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il"
User Rating for material titled "איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il"
Member Comments for material titled "איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il"
Personal Collections for material titled "איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il"
Learning Exercises for material titled "איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il"
Accessibility Info for material titled "איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il

    

איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il

Logo for איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il
אתר של איגוד האינטרנט העוסק בתוכנית של אזרחות דיגיטלית,איגוד האינטרנט יזם כתיבת תכנית לאומית גלובלית בנושא " אזרחות דיגיטלית" לשימוש נבון ברשת על בסיס שלושה תחומים מרכזיים: תוכן, תקשורת והתנהגות הכוללים את תשעת הנושאים הבאים: אוריינות דיגיטלית,אתיקה,תקשרת דיגיטלית,גישות דיגיטלית,סחר דיגיטלי,חוק ומשפט דיגיטלי,בריאות דיגיטלית,זכויות ואחריות דיגיטליות,הגנה דיגיטלית.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2011
Date Modified in MERLOT: August 15, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: רשת חברתית, שימוש נבון ברשת, סכנות ברשת, אזרחות דיגיטאלית, הורים באינטרנט, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אוריינות דיגיטלית, תרבות דיגיטלית, אתיקה ברשת, פייסבוק, מאור, maor, אינטרנט בטוח, כללי גלישה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for איגוד האינטרנט הישראלי isoc-il

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page