פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת
Peer Review for material titled "פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת"
User Rating for material titled "פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת"
Member Comments for material titled "פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת"
Bookmark Collections for material titled "פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת"
Course ePortfolios for material titled "פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת"
Learning Exercises for material titled "פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת"
Accessibility Info for material titled "פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת

    

פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת

Logo for פיתוח תוכנית לאומית גלובלית
דו"ח המתאר את הנעשה בעולם בתחום של שימוש נבון ובטיחותי ברשת, מציג את  הנעשה בישראל ומציע תכנית אב לאומית שתהפוך את דור העתיד ל"אזרחים דיגיטאליים" ראויים ותרחיב את הידעול המבוגרים המכשירים ומחנכים דור זה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: December 05, 2011
Date Modified in MERLOT: August 15, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: סכנות ברשת, שימוש נבון ברשת, רשת חברתית, אזרחות דיגיטאלית, איגוד האינטרנט, מהפיכת המידע נוכחות הורית, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, זכויות יוצרים, כללי התנהגות, עולם וירטואלי, התנהגות חכמה, יוטיוב, אתיקה ברשת, פייסבוק, תכנים לא ראויים, מהפכת המידע, בריונות חוק, maor, מאור, אינטרנט בטוח, כללי גלישה, דואר זבל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School, College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for פיתוח תוכנית לאומית גלובלית "אזרחות דיגיטאלית" לשימוש נבון ברשת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page