נוכחות הורית ברשת
Peer Review for material titled "נוכחות הורית ברשת"
User Rating for material titled "נוכחות הורית ברשת"
Member Comments for material titled "נוכחות הורית ברשת"
Bookmark Collections for material titled "נוכחות הורית ברשת"
Course ePortfolios for material titled "נוכחות הורית ברשת"
Learning Exercises for material titled "נוכחות הורית ברשת"
Accessibility Info for material titled "נוכחות הורית ברשת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

נוכחות הורית ברשת

    

נוכחות הורית ברשת

Logo for נוכחות הורית ברשת
חוברת למנחה הורים , תלקיט תכנים , מצגת מידע כללי, מצגת מלווה בסדנה , סרטונים משרד החינוך, משחק גולשים על בטוח, סרטון בקרת הורים , מצגת הדרכה בקרת הורים, מתווה לבמת דיון, העושים במלאכה. הופק בשיתוף מכון אדלר, מיקרוסופט ואיגוד האינטרנט
Material Type: Presentation
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: December 05, 2011
Date Modified in MERLOT: August 15, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, מהפיכת המידע נוכחות הורית, אוריינות דיגיטלית, כללי התנהגות, בקרת הורים, בריונות, גולשים על בטוח, פייסבוק, מהפכת המידע, חוק, maor, רשת חברתית, שימוש נבון ברשת, סכנות ברשת, במת דיון, אזרחות דיגיטאלית, תלמידים באינטרנט, עמותת אשנ"ב, זכויות יוצרים, עולם וירטואלי, התנהגות חכמה, יוטיוב, תרבות דיגיטלית, אתיקה ברשת, תכנים לא ראויים, מאור, אינטרנט בטוח, כללי גלישה, דואר זבל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for נוכחות הורית ברשת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page