איך מונעים את האלימות בפייסבוק?
Peer Review for material titled "איך מונעים את האלימות בפייסבוק?"
User Rating for material titled "איך מונעים את האלימות בפייסבוק?"
Member Comments for material titled "איך מונעים את האלימות בפייסבוק?"
Bookmark Collections for material titled "איך מונעים את האלימות בפייסבוק?"
Course ePortfolios for material titled "איך מונעים את האלימות בפייסבוק?"
Learning Exercises for material titled "איך מונעים את האלימות בפייסבוק?"
Accessibility Info for material titled "איך מונעים את האלימות בפייסבוק?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

איך מונעים את האלימות בפייסבוק?

    

איך מונעים את האלימות בפייסבוק?

Logo for איך מונעים את האלימות בפייסבוק?
עם כניסתה של הרשת החברתית כמעט לכל בית, הולך וגובר השימוש הפוגעני בה בקרב בני נוער. חלק מהם עברו חוויה לא קלה של הטרדות והשפלות סדרתיות, שפעמים רבות דרשו התערבות מצד מומחים אחרי שחומר פוגעני הועלה והפך חשוף לכל. בבתי הספר החלו להתייחס לתופעה, אך גם על ההורים מוטלת חובה להגביר את הערנות 
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: December 14, 2011
Date Modified in MERLOT: December 14, 2011
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: איגוד האינטרנט, מאו"ר, בריונות מקוונת, אלימות, אזרחות דיגיטלית, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School, College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for איך מונעים את האלימות בפייסבוק?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page