מרכז לבריאות המישפחה
Peer Review for material titled "מרכז לבריאות המישפחה"
User Rating for material titled "מרכז לבריאות המישפחה"
Member Comments for material titled "מרכז לבריאות המישפחה"
Bookmark Collections for material titled "מרכז לבריאות המישפחה"
Course ePortfolios for material titled "מרכז לבריאות המישפחה"
Learning Exercises for material titled "מרכז לבריאות המישפחה"
Accessibility Info for material titled "מרכז לבריאות המישפחה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מרכז לבריאות המישפחה

    

מרכז לבריאות המישפחה

Logo for מרכז לבריאות המישפחה
האתר כולל כלי בטיחות של גוגל, עצות משותפים, טיפים מהורים דפי הסבר וסרטונים.בכל הנוגע לבטיחות המשפחה, אנו פועלים כדי: לספק כלים להורים ולמורים, שיעזרו להם לבחור את התוכן שהילדים שלהם יראו באינטרנט להציע טיפים ועצות למשפחות לגבי שמירה על הבטיחות באינטרנט לעבוד יחד עם ארגונים כגון ארגוני צדקה, גופים בתעשייה או גופים ממשלתיים אחרים שנועדו להגן על הצעירים
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: December 14, 2011
Date Modified in MERLOT: February 14, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: תרבות דיגיטלית, מרכז בטיחות, הורים באינטרנט, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, זכויות וחובות דיגיטלים, אוריינות דיגיטלית, מאור, maor, עמותת אשנ"ב, בריאות המישפחה, בטחון ורווחה דיגיטלית

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מרכז לבריאות המישפחה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page