"שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל
Peer Review for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
User Rating for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Member Comments for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Personal Collections for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Learning Exercises for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Accessibility Info for material titled ""שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

"שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל

    

"שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל

Logo for
מאמר וביקורת דידקטיים על הבעיות וההשלכות של מחסור בלימודי נצרות במערכת החינוך הישראלית. חלק מאתר תולדוט של מט"ח.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 15, 2011
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: maor, מאור, מטח, נצרות, חינוך בישראל, מט"ח, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for "שבחי הסכלות": על הוראת הנצרות בבתי הספר העל-יסודיים בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page