אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,
Peer Review for material titled "אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,"
User Rating for material titled "אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,"
Member Comments for material titled "אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,"
Personal Collections for material titled "אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,"
Learning Exercises for material titled "אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,"
Accessibility Info for material titled "אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,

    

אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,

Logo for אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,
מאמר המזכיר את פעיליות וחוקי ההסדרה לאינטרנט, בעולם ובארץ, כיצד מתייחס המחוקק לאינטרנט? המאמר מאפיין את המופעים השונים של האינטרנט בחקיקה בישראל בעשור האחרון, לפי סוגיהם, לפי מועדיהם ולפי אפיון התוכן שלהם. בדיקת האזכורים בחקיקה נערכה באמצעות מנוע החיפוש של אתר "נבו", החל מהאזכור הראשון כאמור ועד אפריל 2010; תחילה נבדקו מאפייניהם הרלוונטיים של דברי החקיקה השונים; לאחר מכן נבדק תוכנם של האזכורים, והם סווגו לפי מטרת האזכור.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 18, 2011
Date Modified in MERLOT: February 14, 2012
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: תרבות דיגיטלית, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, עמותת אשנ"ב, מאור, maor, אינטרנט בחקיקה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אינטרנט בחקיקה: ספירת מלאי,

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page