על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט
Peer Review for material titled "על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט"
User Rating for material titled "על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט"
Member Comments for material titled "על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט"
Personal Collections for material titled "על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט"
Learning Exercises for material titled "על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט"
Accessibility Info for material titled "על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט

    

על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט

Logo for על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט
מאמר זה מתאר את הגלישה באינטרנט ואת צורת ההתנהלות בה. התנהלות  היוצרת בין היתר טשטוש גבולות בין מרחבי העבודה למרחבי התחביב והפנאי בעולם הווירטואלי. כשמרחבים אלה מתמזגים זה בזה הם יוצרים אצל הגולשים בלבול בין צרכיהם האישיים, החברתיים והכלכליים. 
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 18, 2011
Date Modified in MERLOT: February 14, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: תרבות דיגיטלית, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, מאור, maor, עמותת אשנ"ב, סולידריות חברתית

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for על חלוקת העבודה ברשת והסולידריות הוולונטרית, יעקב הכט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page