על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט
Peer Review for material titled "על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט "
User Rating for material titled "על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט "
Member Comments for material titled "על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט "
Personal Collections for material titled "על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט "
Learning Exercises for material titled "על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט "
Accessibility Info for material titled "על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט "
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט

    

על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט

Logo for על משמעות המושג
מאמר המנסה להראות כי ההמשגה "אינטליגנציה קולקטיבית" אינה במקומה. היא בעייתית מבחינה סמנטית וחסרת ממצאים בעלי תוקף אמפירי, ולמרות זאת היא נהפכה למטבע לשון להצגת עמדות על מידת תרומתם של גולשים ברשת. 
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 18, 2011
Date Modified in MERLOT: December 18, 2011
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: אינטליגנציה קולקטיבית, אזרחות דיגיטלית, מאור, maor, איגוד האינטרנט, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School, College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for על משמעות המושג "אינטליגנציה קולקטיבית" ברשת, יעקב הכט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page