היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים
Peer Review for material titled "היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים"
User Rating for material titled "היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים"
Member Comments for material titled "היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים"
Bookmark Collections for material titled "היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים"
Course ePortfolios for material titled "היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים"
Learning Exercises for material titled "היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים"
Accessibility Info for material titled "היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים

    

היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים

Logo for היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים
ריכוז תכני ההרצאות והמצגות שהועברו ביום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת החל משנת הלימודים תשס"ו. התכנים מחולקים לפי קהלי יעד (בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, ותיכונים), והועברו על-ידי גורמים מקצועיים שונים.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 29, 2011
Date Modified in MERLOT: December 29, 2011
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מאור, maor, אינטרנט בטוח, יום לאומי לגלישה בטוחה, גלישה בטוחה, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - תכנים מרכזיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page