היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד
Peer Review for material titled "היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד"
User Rating for material titled "היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד"
Member Comments for material titled "היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד"
Personal Collections for material titled "היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד"
Learning Exercises for material titled "היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד"
Accessibility Info for material titled "היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד

    

היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד

Logo for היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד
המאמר דן בשילוב הסרט בהוראת ההיסטוריה כניסיון לתת מענה לקשיים המתעוררים בהוראת התחום. המאמר מציע דרכי עבודה עם סרטים עלילתיים ותיעודיים העוסקים במאה העשרים תוך מתן כלים בסיסיים לניצולם המרבי. לקוח ממאגר תולדוט.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 12, 2012
Date Modified in MERLOT: January 12, 2012
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: סרטי שואה, הוראת ההיסטוריה, מטח, מאו"ר, סרטים, maor, מאור, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for היסטוריה וקולנוע בכיתת הלימוד

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page