מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?
Peer Review for material titled "מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?"
User Rating for material titled "מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?"
Member Comments for material titled "מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?"
Bookmark Collections for material titled "מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?"
Course ePortfolios for material titled "מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?"
Learning Exercises for material titled "מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?"
Accessibility Info for material titled "מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?

    

מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?

Logo for מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?
סרטון המסביר מה יכולים המבוגרים לעשות בנוגע לאופן ההתנהלות של ילדים באינטרנט. יאיר עמיחי המבורגר, ראש המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט מהמרכז הבינתחומי בהרצליה נותן מספר עצות וטיפים בנושא זה. 
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: January 16, 2012
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: תלמידים באינטרנט, הורים באינטרנט, מורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, עמותת אשנ"ב, פסיכולוגיה של האינטרנט, ביטחון ורווחה דיגיטלית, תרבות דיגיטלית, רשתות חברתיות, פייסבוק, אלימות ברשת, maor, זכויות וחובות באינטרנט

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מה אנו יכולים לעשות בנוגע לשימוש של ילדים ברשתות חברתיות?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page