בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים
Peer Review for material titled "בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים"
User Rating for material titled "בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים"
Member Comments for material titled "בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים"
Bookmark Collections for material titled "בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים"
Course ePortfolios for material titled "בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים"
Learning Exercises for material titled "בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים"
Accessibility Info for material titled "בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים

    

בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים

Logo for בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים
יוני צ'ונה, מנכ"ל משותף s.o.s מסביר מהי בריונות וירטואלית, מציג סקירת נתונים על הנעשה בתחום זה בעולם. מציע כלים להתמודדות עם התופעה ובעיקר עם התוקפן, בשעות פרטניות של מורה- תלמיד בכיתה. 
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: January 16, 2012
Date Modified in MERLOT: January 16, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, פגיעה וירטואלית, m, שיתוף רגשי, כלים להתמודדות, ריב באינטרנט, בריונות וירטואלית, מוניטין, פייסבוק, s, רשתות חברתיותיות, אלימות ברשת, maor, מאור, מיסרון

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for בריונות וירטואלית- חלק שלישי: עבודה בכיתה - בין הצילצולים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page