פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים
Peer Review for material titled "פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים"
User Rating for material titled "פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים"
Member Comments for material titled "פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים"
Bookmark Collections for material titled "פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים"
Course ePortfolios for material titled "פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים"
Learning Exercises for material titled "פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים"
Accessibility Info for material titled "פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים

    

פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים

Logo for פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים
המאמר עוסק בתפיסות שגויות אודות הסכנות הצפויות לילד באינטרנט בכלל וברשת החברתית בפרט.כמעט כל אחד מאתנו, וודאי מילדינו מוצא עצמו עוסק ומצוי במדיה החברתית המקוונת . רבים מילדינו  משתמשים במדיה החברתית בשגרת היום יום. במהלך השנים, ניתן לספור על יד אחת, אם בכלל, את מספר האירועים בהם כל אחד מאתנו אישית חש איום, חשש, חוסר נוחות או סבל מפגיעה ממשית כתוצאה מהתנהלות במדיה החברתית. מציאות זו, המעוגנת בממצאי מחקרים אמפיריים עדכניים, אינה עולה בקנה אחד עם פאניקת המדיה החברתית, שהיא הדימוי שנוצר בשיח ... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 16, 2012
Date Modified in MERLOT: January 16, 2012
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: אלימות מקוונת, סכנות ברשת, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, דיכאון, מרחב מסוכן, מדיה חברתית, גירושין, פייסבוק, התאבדות, מאור, maor, בדידות, חרדות, פאניקה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for פאניקת הפייסבוק- הסכנות ברשת זה לא מה שחשבתם- בין הצילצולים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page