כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי
Peer Review for material titled "כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי"
User Rating for material titled "כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי"
Member Comments for material titled "כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי"
Bookmark Collections for material titled "כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי"
Course ePortfolios for material titled "כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי"
Learning Exercises for material titled "כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי"
Accessibility Info for material titled "כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי

    

כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי

Logo for כנס חורף 2012 אשנ
ניר חינסקי - מנהל תחום מיחשוב הענן מיקרוסופט, מדבר על איך אנחנו יכולים להתגונן ברשת,  בין אם במחשב סמרטפון טאבלט אייפד, אנו מחייבים לנקוט באמצעים כמו :, אנטי וירוסים, עדכוני תוכנה חומת אש ועוד....בכנס החורף של עמותת אשנ"ב
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: January 16, 2012
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מידע ברשת, עידכוני תוכנה, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, רוחב פס, מאו"ר, מיקרוסופט, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, עמותת אשנ"ב, וירוסים, חומת ש, תרבות דיגיטלית, אינטרנט, מאור, maor, רשת פתוחה, חומת הגנה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כנס חורף 2012 אשנ"ב - ניר חינסקי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page