המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות
Peer Review for material titled "המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות"
User Rating for material titled "המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות"
Member Comments for material titled "המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות"
Personal Collections for material titled "המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות"
Learning Exercises for material titled "המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות"
Accessibility Info for material titled "המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות

    

המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות

Logo for המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות
מאגר חומרים בנושא גישות שונות למדינה הדמוקרטית: ממדינת רווחה, דרך גישה ליברלית, וכלה בגישות כלכליות. חלק ממאגר תמיד אזרחות, המלווה את הספר להיות אזרחים בישראל.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 18, 2012
Date Modified in MERLOT: January 18, 2012
Author:
Send email to myriamd@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, דמוקרטיה, מאו"ר, מאור, maor, אזרחות, מדינת רווחה, מט"ח

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page