זכויות חברתיות
Peer Review for material titled "זכויות חברתיות"
User Rating for material titled "זכויות חברתיות"
Member Comments for material titled "זכויות חברתיות"
Personal Collections for material titled "זכויות חברתיות"
Learning Exercises for material titled "זכויות חברתיות"
Accessibility Info for material titled "זכויות חברתיות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

זכויות חברתיות

    

זכויות חברתיות

Logo for זכויות חברתיות
מאגר חומרי למידה בנושא זכויות חברתיות, הכולל חומרים על אפליה ושוויון, הגדרת סוגי הזכויות השונים, זכויות אזרח, ועוד. חלק מאתר תמיד אזרחות, המלווה את ספר הלימוד להיות אזרחים בישראל.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 19, 2012
Date Modified in MERLOT: June 19, 2012
Author:
Send email to myriamd@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: שוויון, מטח, דמוקרטיה, מאו"ר, זכויות, מאור, maor, אפליה, אזרחות, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (1)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for זכויות חברתיות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page