אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם"
Peer Review for material titled "אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם""
User Rating for material titled "אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם""
Member Comments for material titled "אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם""
Personal Collections for material titled "אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם""
Learning Exercises for material titled "אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם""
Accessibility Info for material titled "אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם""
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם"

    

אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם"

Logo for אופנה חדשה הגיעה:
במאמר  על הטכנולוגיה החדשנית של שולחן ממוחשב סבור ד"ר אברום רותם כי לא מדובר במהפכה חינוכית . "שולחן חכם" יכול בהחלט להחליף משחקי חברה שהיו פעם על קרטון ועתה יהיו וירטואליים על שולחן מגע למספר משתתפים בו זמנית, אך להצהיר על זה כעל " דרך חדשה לעבודה שיתופית ולמידה שיתופית" (מתוך אתר Smart) זה נראה יומרה שיווקית ללא ביסוס יישומי של שטח דל באמצעים, עתיר באתגרים פדגוגיים משמעותיים לשילוב סביבה מקוונת בהוראה, למידה ובהתנהלות.
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 22, 2012
Date Modified in MERLOT: January 22, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: רשת חברתית, פיתוחים טכנולוגים, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, איגוד האינטרנט, שולחן חכם, מאו"ר, סביבות למידה מתוקשבות, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, כיווני פיתוח, פייסבוק, זכויות ואחריות דיגיטלית, מוגנות ובטיחות דיגטלית, תקשורת דיגיטלית, maor, מאור, סביבות למידה עתירות טכנולוגיה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אופנה חדשה הגיעה: "שולחן חכם"

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page