דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking),
Peer Review for material titled "דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking), "
User Rating for material titled "דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking), "
Member Comments for material titled "דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking), "
Personal Collections for material titled "דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking), "
Learning Exercises for material titled "דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking), "
Accessibility Info for material titled "דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking), "
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking),

    

דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking),

Logo for דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking),
מאמר זה יבחן רשתות עירוניות כניסויים בשימוש בתמ"מ לעידוד אזרחות דמוקרטית, ויצביע על כמה מן ההשלכות הכלליות של אמצעי התקשורת החדשים על התקשורת הדמוקרטית. טענתי היא, שיש לאמץ תפישה נרחבת ביותר של דמוקרטיה ומעורבות על מנת לקבל את השלכותיהם של אמצעי התקשורת החדשים על הדמוקרטיה. התמ"מ ישפיע לא רק על אספקת המידע, הצבעה וסיקור, כי אם גם על יצירה וגיבוש של זהויות פוליטיות. כל עוד הנגישות לאמצעי התקשורת מוגבלת, יהא זה בלתי אפשרי לממש את הפוטנציאל הגלום בהם.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 24, 2012
Date Modified in MERLOT: January 24, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: דמוקרטיה ואמצעי תקשורת, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, עידן המידע, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, טכנולוגיה מתקדמת, אוריינות דיגיטלית, אמצעי תקשורת, תרבות דיגיטלית, רשתות עירוניות, תקשורת דיגיטלית, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים - תנועת הרישות העירוני (civic networking),

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page