מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות
Peer Review for material titled "מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות"
User Rating for material titled "מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות"
Member Comments for material titled "מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות"
Personal Collections for material titled "מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות"
Learning Exercises for material titled "מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות"
Accessibility Info for material titled "מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות

    

מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות

Logo for מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות
חומר עזר להתמודדות עם תופעת הפגיעה המקוונת לשם מיזעורה ומיגורה דורשת התייחסות נחושה ומיידית. לשם כך יש לאמץ תפיסות ותובנות חדשות, הנובעות משימוש בסביבה מקוונת, להפעיל מערך חינוך והסברה בראייה מערכתית רחבה, להבהיר את המדיניות ודרכי האכיפה, כולל חקיקה ציבורית, כללים מערכתיים ובית ספריים וסנקציות ברורות לטיפול בתופעה.ההתמודדות הבית ספרית עם הפגיעה המקוונת מחייבת הסתכלות מערכתית, של כל השותפים בחינוך הילד: ההורים, בית הספר, הקהילה, החל מהגיל הצעיר וכתכנית מערכתית רב שנתית. גורם מוביל משמעותי להובלת... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 28, 2012
Date Modified in MERLOT: January 28, 2012
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: רשת חברתית, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, מורים בעידן המידע, תלמידים בעידן המידע, הורים וילדים באינטרנט, תרבות דיגיטלית, פייסבוק, חוק באינטרנט, בטיחות ומוגנות ברשת, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מניעה וטיפול: עקרונות ומדיניות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page