הטרדה באינטרנט
Peer Review for material titled "הטרדה באינטרנט "
User Rating for material titled "הטרדה באינטרנט "
Member Comments for material titled "הטרדה באינטרנט "
Bookmark Collections for material titled "הטרדה באינטרנט "
Course ePortfolios for material titled "הטרדה באינטרנט "
Learning Exercises for material titled "הטרדה באינטרנט "
Accessibility Info for material titled "הטרדה באינטרנט "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הטרדה באינטרנט

    

הטרדה באינטרנט

Logo for הטרדה באינטרנט
מאמר של לבנת כהן מהמרכז המידע של המוסד לבטיחות וגהות. המאמר עוסק בהטרדה במייל ובצ'ט.אנו חיים בעולם של תקשורת קבועה ומתמדת שברובה, נעשה שימוש בטכנולוגיה, על סוגיה השונים: מחשבים, אינטרנט, טלפונים סלולרים וכו'. בנוסף על ההיבטים החיוביים הרבים שיש לתקשורת הטכנולוגית, החסרונות שלה, כוללים איומים, הטרדות, התגרויות תוך כוונת זדון וגרימת מבוכה לאנשים המשתמשים בה. פעולות אלה נקראות הצקה או הטרדה באינטרנט (cyber bullying). 
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 29, 2012
Date Modified in MERLOT: January 29, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, בריונות ברשת, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אוריינות דיגיטלית, תלמידים בעידן המידע, קורבן, פורום, פייסבוק, חוק באינטרנט, אי מייל, maor, שמועות, רשת חברתית, תלמידים באינטרנט, אזרחות דיגיטלית, בטיחות דיגיטלית, בטיחות דיגיטלית מוגנות ברשת, מורים בעידן המידע, הטרדה באינטרנט, הורים ברשת, תרבות דיגיטלית, בלוג, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הטרדה באינטרנט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page