הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש"
Peer Review for material titled "הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש""
User Rating for material titled "הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש""
Member Comments for material titled "הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש""
Personal Collections for material titled "הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש""
Learning Exercises for material titled "הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש""
Accessibility Info for material titled "הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש""
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש"

    

הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש"

Logo for הפייסבוק 2102 בחינוך
מאמר זה מדבר על הסתכלות מעודכנת על שילוב הפייסבוק בחינוך, תוך שימוש מושכל במאפשרים שמספקים כיום שירותיי הפייסבוק לשם הוראה ולמידה. במאמר זה מראים שבשל מגוון הדרכים בהם ניתן להשתמש בפייסבוק, הסוגיות שבעטיין עלו הסתייגויות באשר לשילובו בחינוך, מאבדות את הרלוונטיות שלהן הצורך להיות "חבר" לשם פעילות חינוכית, טשטוש גבולות בין הזהות האישית והמקצועית של המורה כתוצאה מאינטראקציה לימודית בין מורה לתלמיד, חשיפה וזליגת של מידע אישי ופרטי באינטראקציה חינוכית.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 28, 2012
Date Modified in MERLOT: January 28, 2012
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: רשת חברתית, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, זהות אישת, איגוד האינטרנט, עידן המידע, מאו"ר, זכויות ואחריות באינטרנט, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, תרבות דיגיטלית, מחשב מסלול מחדש, פייסבוק, חוק באינטרנט, שילוב בהוראה למידה, בטיחות ומוגנות ברשת, maor, מאור, תלמיד מקוון

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הפייסבוק 2102 בחינוך "לחשב מסלול מחדש"

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page