פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות
Peer Review for material titled "פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות"
User Rating for material titled "פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות"
Member Comments for material titled "פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות"
Bookmark Collections for material titled "פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות"
Course ePortfolios for material titled "פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות"
Learning Exercises for material titled "פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות"
Accessibility Info for material titled "פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות

    

פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות

Logo for פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות
לאור עדכון כלי הפייסבוק בשנה החולפת 2011 , ולאור התנסויות ופיתוח תובנות בעקבות ניהול קהילת למידה בפייסבוק, כמודל לשימוש במדיה חברתית דיגיטלית בחינוך,מציעים ד"ר אברום רותם ועידית אבני התייחסות מעודכנת ל -2102 למכלול סוגיית שילוב הפייסבוק בחינוך בכלל ובהוראה למידה בפרט. במאמר זה מוצעים יישומים, אפשריים לשם הוראה למידה באמצעות הפייסבוק וכלים ואפליקציות חינוכיות, עדכניים לפייסבוק 2102 שניתן להפעיל אותם לצרכים אלה
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 28, 2012
Date Modified in MERLOT: January 28, 2012
Authors:
Submitter: ISOC IL
Keywords: הורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, אפליקציות חינוכיות, עידן המידע, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, תרבות דיגיטלית, רשתות חברתיות, זכויות ואחריות דיגיטלית, פייסבוק, בטיחות ומוגנות ברשת, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for פייסבוק‏ 2012 בחינוך - יישומים, כלים ואפליקציות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page