אלימות וירטואלית בקרב בני נוער
Peer Review for material titled "אלימות וירטואלית בקרב בני נוער"
User Rating for material titled "אלימות וירטואלית בקרב בני נוער"
Member Comments for material titled "אלימות וירטואלית בקרב בני נוער"
Bookmark Collections for material titled "אלימות וירטואלית בקרב בני נוער"
Course ePortfolios for material titled "אלימות וירטואלית בקרב בני נוער"
Learning Exercises for material titled "אלימות וירטואלית בקרב בני נוער"
Accessibility Info for material titled "אלימות וירטואלית בקרב בני נוער"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אלימות וירטואלית בקרב בני נוער

    

אלימות וירטואלית בקרב בני נוער

Logo for אלימות וירטואלית בקרב בני נוער
מסמך זה נכתב לקראת דיון בנושא "אלימות וירטואלית באינטרנט", בועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ב-24 בינואר 2011. המסמך מתמקד בנושא אלימות וירטואלית בקרב בני נוער, ומציג  מידע בנושאים הבאים: תופעת האלימות בקרב ילדים ובני נוער ברשת האינטרנט, נתונים על שימוש ילדים ובני נוער במחשב ועל בעלות ושימוש של בני נוער בטלפונים ניידים, סוגיות הנוגעות להתמודדות החקיקה עם התופעה ומדיניות משרד החינוך בנוגע לשימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר ולהפצה של תכנים פוגעניים ברשת האינטרנט על ידי תלמידים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Word doc
Date Added to MERLOT: January 29, 2012
Date Modified in MERLOT: January 29, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: בריונות ברשת, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, בטיחות דיגיטלית, אלימות וירטואלית, מורים בעידן המידע, אמצעי תקשורת, תרבות דיגיטלית, זכויות ואחריות דיגיטלית, חוק באינטרנט, תקשורת דיגיטלית, בטיחות ומוגנות ברשת, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אלימות וירטואלית בקרב בני נוער

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page