חיפוש מושכל - משימה מידענית
Peer Review for material titled "חיפוש מושכל - משימה מידענית"
User Rating for material titled "חיפוש מושכל - משימה מידענית"
Member Comments for material titled "חיפוש מושכל - משימה מידענית"
Bookmark Collections for material titled "חיפוש מושכל - משימה מידענית"
Course ePortfolios for material titled "חיפוש מושכל - משימה מידענית"
Learning Exercises for material titled "חיפוש מושכל - משימה מידענית"
Accessibility Info for material titled "חיפוש מושכל - משימה מידענית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חיפוש מושכל - משימה מידענית

    

חיפוש מושכל - משימה מידענית

Logo for חיפוש מושכל - משימה מידענית
מערך שיעור מקוון זה כולל את הסוגיות הבאות הנוגעות לחיפוש ממוחשב באינטרנט: חיפוש מושכל באינדקס של אתרים ובמנוע חיפוש , אופן ההפעלה של מנוע חיפוש , מדריך( אינדקס מול מנוע חיפוש , התנסויות שונות בחיפוש מידע לתלמידי תיכון , סיכום במליאת הכיתה . מטלות החיפוש אמנם אינן מורכבות ואפילו פשוטות מדי אבל ההסבר על מנועי חיפוש ואינדקסים יעיל למדי. במקרה כזה כדאי להשתמש בשלד של מערך השיעור הזה וההסברים המקדימים ולבנות מטלות חיפוש יותר מורכבות
Material Type: Online Course
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 29, 2012
Date Modified in MERLOT: January 29, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מטלות חיפוש, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, סטנדרטים במידענות, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, הערכת המידע, אינדקסים, מנוע חיפוש, אוריינות דיגיטלית, תלמידים בעידן המידע, תרבות דיגיטלית, מידענות, עיבוד מידע, חיפוש ממוחשב, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חיפוש מושכל - משימה מידענית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page