ספרות והבעה לכיתה י"ב
Peer Review for material titled "ספרות והבעה לכיתה י"ב"
User Rating for material titled "ספרות והבעה לכיתה י"ב"
Member Comments for material titled "ספרות והבעה לכיתה י"ב"
Personal Collections for material titled "ספרות והבעה לכיתה י"ב"
Learning Exercises for material titled "ספרות והבעה לכיתה י"ב"
Accessibility Info for material titled "ספרות והבעה לכיתה י"ב"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ספרות והבעה לכיתה י"ב

    

ספרות והבעה לכיתה י"ב

Logo for ספרות והבעה לכיתה י
סביבת למידה המלווה את לימודי הספרות בכיתה י"ב בשנת תשס"ה, כולל הכנה למבחני בגרות. דפי מידע, סקירות, ניתוחים וסיכומים של יצירות סיפורת דרמה ושירה, משימה לתלמיד בנושא המלך ליר, עזרי חשיבה - מפות ידע, צילומים של תוצרי תלמידים אשר הפיקו פוסטרים בעקבות קריאה וניתוח של יצירות
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 30, 2012
Date Modified in MERLOT: January 30, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הכנה לבגרות, הריאלי העברי בחיפה, דרמה, ריאלידע, מאו"ר, מבחני בגרות, מאור, maor, שירה עברית, ספרות עברית

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ספרות והבעה לכיתה י"ב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page