27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?
Peer Review for material titled "27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?"
User Rating for material titled "27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?"
Member Comments for material titled "27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?"
Bookmark Collections for material titled "27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?"
Course ePortfolios for material titled "27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?"
Learning Exercises for material titled "27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?"
Accessibility Info for material titled "27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?

    

27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?

Logo for 27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?
מאמר של ג'יי הורוויץ הטוען כי כי "בסך הכל אנחנו זוכים לספר לימוד מהסוג שהכרנו במשך דורות. אינני טוען כאן שאין מקום חשוב בתהליך הלמידה לספרי לימוד שמרכזים את המידע ה-"דרוש" לתלמיד/לסטודנט. אבל הנצחת המקום הזה בתהליכי הוראה ולמידה בוודאי איננו מהווה חידוש או מהפכה. אם במהפכה מדובר, בצעם יש כאן הפיכת-נגד שמחזירה אותנו לדפוסי הוראה/למידה שעם חשיפת מערכות החינוך לאינטרנט לפני כ-15 שנה היה נדמה שאנחנו משתחררים מהם."
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 31, 2012
Date Modified in MERLOT: January 31, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, ספר דיגיטלי, מורים בעידן המידע, תלמידים בעידן המידע, לימוד דיגיטלי, תרבות דיגיטלית, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for 27.01.12סביבות למידה ממוחשבות מה בין ספר לימוד דיגיטאלי וחינוך?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page