"תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'
Peer Review for material titled ""תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'"
User Rating for material titled ""תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'"
Member Comments for material titled ""תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'"
Bookmark Collections for material titled ""תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'"
Course ePortfolios for material titled ""תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'"
Learning Exercises for material titled ""תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'"
Accessibility Info for material titled ""תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

"תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'

    

"תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'

Logo for "תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'
ההרצאה של לאה, "Eco-Usability – ידידותי למשתמש ולסביבה", עסקה בקשר בין שמישות לאיכות הסביבה, היא היחידה שהתייחסה באמת לקשר בין עיצוב מוצר לקיימות. היא גם דיברה על ממשקים שכיף להשתמש בהם – fun theory (נשמע יותר טוב באנגלית, לא?), והראתה דוגמאות של ממשקים כאלה שעוזרים לסביבה. האתר כולל מצגת יו טיוב,
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PowerPoint
Date Added to MERLOT: January 31, 2012
Date Modified in MERLOT: January 31, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: שימושיות, תרבות דיגיטלית, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, תקשורת דיגיטלית, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, מאור, maor, ידידותי לסביבה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for "תאוריית הכיף" באינטראקציה ועיצוב ממשקים ירוקים, עם לאה אהרונוביץ'

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page