יום המורה הלאומי
Peer Review for material titled "יום המורה הלאומי"
User Rating for material titled "יום המורה הלאומי"
Member Comments for material titled "יום המורה הלאומי"
Personal Collections for material titled "יום המורה הלאומי"
Learning Exercises for material titled "יום המורה הלאומי"
Accessibility Info for material titled "יום המורה הלאומי"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II




    

Search > Material Results >

יום המורה הלאומי

    

יום המורה הלאומי

Logo for יום המורה הלאומי
פעילות לתלמידים בנושא יום המורה הלאומי, החל ב-11 בינואר. הפעילות סובבת סביב דמותו של יאנוש קורצ'אק, ועוסקת בתכנים חברתיים ובמסרים ערכיים, הקשורים לסובלנות, לסבלנות ולכבוד. הפעילות לקוחה מאתר בין הצלצולים, המוקדש להתמודדות עם אלימות וטיפוח אקלים בית ספרי.
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: February 02, 2012
Date Modified in MERLOT: February 02, 2012
Authors:
Send email to shlomoz@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: maor, מאור, מטח, יום המורה הלאומי, יאנוש קורצ'אק, מורים, מט"ח, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections





QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for יום המורה הלאומי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page