כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק
Peer Review for material titled "כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק"
User Rating for material titled "כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק"
Member Comments for material titled "כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק"
Bookmark Collections for material titled "כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק"
Course ePortfolios for material titled "כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק"
Learning Exercises for material titled "כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק"
Accessibility Info for material titled "כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק

    

כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק

Logo for כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק
מאמר: כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק. של סער סיקלאי המדבר על דעת הקהל המשפיעה על המשפט. זה לא סוד שבתיקים מסוימים מועסקים מטעם ההגנה יחצ״נים ושעורכי הדין מרבים להתראיין בתקשורת. בעידן הניו מדיה, לטוקבקיסטים – המושבעים החדשים, יש השפעה עצומה על ההתנהלות ועל תוצאות ההליך המשפטי. זאת עובדה, ובניגוד למחשבה השמרנית בה לוקה מערכת המשפט שלנו שלא בטובתה, לא מדובר בהכרח בבשורה רעה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: February 12, 2012
Date Modified in MERLOT: February 12, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: ניו מדיה, תרבות דיגיטלית, זכויות ואחריות דיגיטלית, איגוד האינטרנט, טוקבקים פייסבוק, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, מאור, maor, קמפיין, בטחון ורווחה דיגיטלית

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for כולנו מושבעים: לנצח תיק באמצעות קמפיין פייסבוק

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page