דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות
Peer Review for material titled "דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות"
User Rating for material titled "דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות"
Member Comments for material titled "דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות"
Bookmark Collections for material titled "דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות"
Course ePortfolios for material titled "דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות"
Learning Exercises for material titled "דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות"
Accessibility Info for material titled "דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות

    

דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות

Logo for דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות
הרצאה של פרופ' קרין נהון,דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות ,במסגרת יום העיון: לכודים ברשת: דינמיקה ברשתות חברתיות ריכוזיות ובזירויות של האינטרנט וכיצד זה משפיע על החברה שלנו על התקשורת קהילות וארגונים.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: February 13, 2012
Date Modified in MERLOT: February 13, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: טכנולוגית מידע, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, לכודים ברשת, רשתות חברתיות, ארגון מידע, כוח, פייסבוק, זכויות ואחריות דיגיטלית, maor, מאור, ויראליות, ליברליזציה, שיתוף מידע

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for דינמיקות של כוח בזרימת מידע ברשתות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page