מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור
Peer Review for material titled "מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור "
User Rating for material titled "מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור "
Member Comments for material titled "מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור "
Bookmark Collections for material titled "מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור "
Course ePortfolios for material titled "מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור "
Learning Exercises for material titled "מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור "
Accessibility Info for material titled "מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור

    

מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור

Logo for מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור
הרצאה על מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות בעידן של ממשל פתוח הרצאה של ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה במסגרת יום העיון: לכודים ברשת: דינמיקה ברשתות חברתיות. הגדרה מחדש לקשר בין האזרחים לשילטון בעידן הדיגיטלי.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: February 13, 2012
Date Modified in MERLOT: February 13, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: דינמיקה ברשתות חברתיות, ממשל פתוח, איגוד האינטרנט, דמוקרטיה, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, מדיה חברתית, תרבות דיגיטלית, פייסבוק, חברה אזרחית, מיידענות, מדיניות, maor, מאור, ממשל מקוון

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for מדיה חברתית כמנוף לשיתוף הציבור

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page