אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות
Peer Review for material titled "אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות"
User Rating for material titled "אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות"
Member Comments for material titled "אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות"
Bookmark Collections for material titled "אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות"
Course ePortfolios for material titled "אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות"
Learning Exercises for material titled "אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות"
Accessibility Info for material titled "אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות

    

אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות

Logo for אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות
ד"ר אשר עידן מרצה על רשתות חברתיות ואיך הן הפכו כבר מזמן לגורם משמעותי בתחום השיווק. הוא  מסביר איך ניתן להשתמש בהן לטובת שיווק התיירות.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: February 13, 2012
Date Modified in MERLOT: February 13, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, כריש, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, דגים, מכניזם באינטרנט, עיתונות מקוונת תקשורת דיגטלית, תרבות דיגיטלית, אזרח מקוון, רשתות חברתיות, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אסטרטגיות לשיווק תיירות ברשתות חברתיות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page