Material Detail

יישום סביבה לימודית מתוקשבת בבתי הספר: ארכיטקטורה למעורבת רבה יותר בלמידה

יישום סביבה לימודית מתוקשבת בבתי הספר: ארכיטקטורה למעורבת רבה יותר בלמידה

מאמר באנגלית  המשתמש בהוכחה ממחקר בן שנתיים וחוקר דוגמאות של פרקטיקת הלמידה במגוון בתי ספר. המאמר מראה שמעודדים היבטים מסוימים של פעילות ולמידה, ושמתחילות להופיע פרקטיקות היכולות להוביל לצורות עתידיות של מעורבות והשתתפות מוגברות בפעילויות הלמידה הן עבור ההורים והן עבור התלמידים והמורים. המאמר מראה שלסביבה לימודית מתוקשבת יש פוטנציאל לספק ארכיטקטורה שתאפשר להורים לקבל גישה רבה יותר לאמצעים ולפיגום כדי לתמוך בלמידה ומציע...

Show More

Quality

  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.