בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים
Peer Review for material titled "בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים"
User Rating for material titled "בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים"
Member Comments for material titled "בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים"
Bookmark Collections for material titled "בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים"
Course ePortfolios for material titled "בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים"
Learning Exercises for material titled "בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים"
Accessibility Info for material titled "בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים

    

בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים

Logo for בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים
לקט מאמרים בתוך ביטאון של מכון מופת העוסק בנושא של רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך – השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים.ללמוד.בחוברת אפשר למצוא מאמרים בנושאים: לעבוד ולהתעדכן בשלובים - הרשת החברתית של מופ"ת, רשתות חברתיות, מיתוג עצמי והשגת מטרות,רשתות חברתיות מאז שנות ה-80,הגיונות סותרים בשלובים או אני, אנחנו והם,טכנולוגיות תקשורת באינטרנט וגיבוש זהות כיתתית,9 ציוצים בקהילת לומדים ברשת החברתית טוויטר, יש קנקן חדש מלא ישן: התנ״ך בפייסבוק, יישום הוראה-למידה במדיה חברתית מקוונת,
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: February 14, 2012
Date Modified in MERLOT: February 14, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, קהילת לומדים ברשת, מיתוג עצמי, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, ציוצים, טכנולוגיות תקשורת באינטרנט, מדיה חברתית, twitter, תרבות דיגיטלית, טוויטר, שלובים רשת חברתית, פייסבוק, הוראה למידה, מיידענות, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for בימת דיון- רשתות חברתיות מקצועיות בחינוך- השתמעויות לחינוך ולהכשרת מורים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page