הצילו: עומס מידע לפנינו
Peer Review for material titled "הצילו: עומס מידע לפנינו"
User Rating for material titled "הצילו: עומס מידע לפנינו"
Member Comments for material titled "הצילו: עומס מידע לפנינו"
Bookmark Collections for material titled "הצילו: עומס מידע לפנינו"
Course ePortfolios for material titled "הצילו: עומס מידע לפנינו"
Learning Exercises for material titled "הצילו: עומס מידע לפנינו"
Accessibility Info for material titled "הצילו: עומס מידע לפנינו"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הצילו: עומס מידע לפנינו

    

הצילו: עומס מידע לפנינו

Logo for הצילו: עומס מידע לפנינו
פוסט של גל מור העוסק בעודף מידע בעידן של הטכנולוגיה המתקדמת,הוא מציין כי חלה  הוחמרה בחודשים האחרונים, לא מעט בגלל טוויטר, פייסבוק וכל החברתיות המתפרצת הזאת. עשרות הודעות והתראות בפייסבוק, עשרות הודעות ב-Gmail, ציוצים בטוויטר עם קישורים שאמנם אינם דורשים מענה אישי אך מהווים טריגר להמשך דיון וראויים לעיון. 
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: February 20, 2012
Date Modified in MERLOT: February 20, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: רשת חברתית, הורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, ציוצים, מורים בעידן המידע, גימייל, תלמידים בעידן המידע, תרבות דיגיטלית, טוויטר, פייסבוק, גוגל, מיידענות, maor, מאור, התפוצצות המידע, עודף מידע

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הצילו: עומס מידע לפנינו

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page