איש הישר בעיניו יעשה
Peer Review for material titled "איש הישר בעיניו יעשה"
User Rating for material titled "איש הישר בעיניו יעשה"
Member Comments for material titled "איש הישר בעיניו יעשה"
Personal Collections for material titled "איש הישר בעיניו יעשה"
Learning Exercises for material titled "איש הישר בעיניו יעשה"
Accessibility Info for material titled "איש הישר בעיניו יעשה"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

איש הישר בעיניו יעשה

    

איש הישר בעיניו יעשה

Logo for איש הישר בעיניו יעשה
סביבת למידה בתנ"ך  לכיתות ט', העוסקת בספר שופטים  - תקופת התנחלות בני ישראל בארץ ישראל. היכרות עם מושגים מרכזיים בספר שופטים , קישורים למקורות ידע בנושא ספר שופטים, ומשימות לתלמידים בנושא זה.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: March 01, 2012
Date Modified in MERLOT: March 01, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, גלגל חוזר, מנהיג, חירות, בחירה, מאו"ר, ספר שופטים, פורום לימודי, מאור, maor, מקרא

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for איש הישר בעיניו יעשה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page