מעמד הר סיני
Peer Review for material titled "מעמד הר סיני"
User Rating for material titled "מעמד הר סיני"
Member Comments for material titled "מעמד הר סיני"
Personal Collections for material titled "מעמד הר סיני"
Learning Exercises for material titled "מעמד הר סיני"
Accessibility Info for material titled "מעמד הר סיני"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מעמד הר סיני

    

מעמד הר סיני

Logo for מעמד הר סיני
סביבת למידה בנושא מעמד הר סיני והקשר בין הסיפור המקראי למושג הבחירה. הסביבה והמשימות נועדו ליצור קשר בין הסיפור המקראי לבין העולם החווייתי, התרבותי והערכי של התלמידים. היכרות עם המושגים בחירה, אחריות, התחייבות, ערבות הדדית, חירות. הבנת הטקסט המקראי בשמות כ"ד,  הכרת האגדה "המלך והאריסים"  ו"אגדת העמים". מלווה בפורום . מיועדת לכיתה ט'.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: March 01, 2012
Date Modified in MERLOT: March 01, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, תנ"ך, מעמד הר סיני, מאו"ר, הר סיני, maor, מאור, מקרא

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מעמד הר סיני

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page