רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות
Peer Review for material titled "רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות"
User Rating for material titled "רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות"
Member Comments for material titled "רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות"
Bookmark Collections for material titled "רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות"
Course ePortfolios for material titled "רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות"
Learning Exercises for material titled "רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות"
Accessibility Info for material titled "רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות

    

רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות

Logo for רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות
מחקרים מתחום המערכות המורכבות המסתגלות מהווים כיום בסיס לבחינת מגוון תחומי חיים. ד"ר הסגל מתאר בהרצאתו מחקר שעשה ב-2010 ובו מצא, שרשתות חברתיות מתנהגות כמו מערכות-מורכבות-מסתגלות. מתברר שכדי להפוך את הרשת החברתית ממערכת תקשורת חברתית לכלי אפקטיבי להסתגלות לסביבה ולהשגת מטרות על המשתמש לאמץ דפוסי התנהגות ייחודיים כשל "פרקטל", כלומר כתת מערכת מורכבת מסתגלת בתוך מארג קשרים מורכב וגשמי. ככל שמשתמש יאמץ יותר מאפיינים כפרקטל ברשת החברתית, כך הרשת החברתית תהפוך לאפקטיבית יותר עבורו ועבור החברים סביבו.
Material Type: Presentation
Technical Format: PowerPoint
Date Added to MERLOT: March 02, 2012
Date Modified in MERLOT: March 02, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: סביבה מורכבת, רשת חברתית, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, תרבות דיגיטלית, מערכת תקשורת חברתית, פייסבוק, מידענות, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for רשתות חברתיות כמערכות מורכבות מסתגלות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page