חינוך גופני לכיתות יסוד
Peer Review for material titled "חינוך גופני לכיתות יסוד"
User Rating for material titled "חינוך גופני לכיתות יסוד"
Member Comments for material titled "חינוך גופני לכיתות יסוד"
Personal Collections for material titled "חינוך גופני לכיתות יסוד"
Learning Exercises for material titled "חינוך גופני לכיתות יסוד"
Accessibility Info for material titled "חינוך גופני לכיתות יסוד"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חינוך גופני לכיתות יסוד

    

חינוך גופני לכיתות יסוד

Logo for חינוך גופני לכיתות יסוד
סביבת למידה המכילה מקורות  מידע, משימות לתמידים ודיונים בפורום בנושא היבטים חברתיים של החינוך הגופני כגון אירועי ספורט ומשמעותם לחברה, דילמות ונורמות התנהגות של ספורטאים, יחס לשונה, הישגיות ותחרותיות, אלימות, אחריות קבוצתית והתמודדות עם אתגרים. 
Material Type: Collection
Date Added to MERLOT: March 08, 2012
Date Modified in MERLOT: May 30, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, התעמלות, חברה, מאו"ר, אלימות, ספורט, מאור, maor, אתלטיקה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חינוך גופני לכיתות יסוד

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page