חיפה: האדם בין כרמל לים
Peer Review for material titled "חיפה: האדם בין כרמל לים"
User Rating for material titled "חיפה: האדם בין כרמל לים"
Member Comments for material titled "חיפה: האדם בין כרמל לים"
Bookmark Collections for material titled "חיפה: האדם בין כרמל לים"
Course ePortfolios for material titled "חיפה: האדם בין כרמל לים"
Learning Exercises for material titled "חיפה: האדם בין כרמל לים"
Accessibility Info for material titled "חיפה: האדם בין כרמל לים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חיפה: האדם בין כרמל לים

    

חיפה: האדם בין כרמל לים

Logo for חיפה: האדם בין כרמל לים
סביבת למידה זו עוסקת בזיהוי הקשר בין המבנה הטופוגרפי של העיר חיפה  - השוכנת בין הים התיכון לבין הר הכרמל - ובין החברה והתרבות שהתפתחו בחיפה. לאחר היכרות עם המבנה הטופוגרפי של חיפה, התלמידים מתבקשים לבחון את העיר מהיבטים שונים כגון: בריאות, איכות הסביבה, תיירות, תקשורת, סמלים, תחבורה ובילוי ופנאי ולקשר בין הבטים אלה לבין המבנה הטופוגרפי של העיר. סביבת הלמידה מכילה מידע רב על אתרים, ארגונים ומבנים שונים בעיר ועל הגיאוגרפיה של הסביבה.
Material Type: Collection
Date Added to MERLOT: March 08, 2012
Date Modified in MERLOT: March 08, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: סמלים, תרבות, תחבורה, מאו"ר, תיירות, תקשורת, הריאלי העברי בחיפה, איזור הצפון, בריאות, חיפה, גיאוגרפיה, טופוגרפיה, איכות הסביבה, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for חיפה: האדם בין כרמל לים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page