ולטר הרמן נרנסט
Peer Review for material titled "ולטר הרמן נרנסט"
User Rating for material titled "ולטר הרמן נרנסט"
Member Comments for material titled "ולטר הרמן נרנסט"
Personal Collections for material titled "ולטר הרמן נרנסט"
Learning Exercises for material titled "ולטר הרמן נרנסט"
Accessibility Info for material titled "ולטר הרמן נרנסט"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ולטר הרמן נרנסט

    

ולטר הרמן נרנסט

Logo for ולטר הרמן נרנסט
ביוגרפיה של המדען הגרמני ולטר הרמן נרנסט - מגלה עיקרון תגובת השרשרת הגרעינית והחוק השלישי של התרמודינמיקה, חתן פרס נובל לשנת 1920.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: March 12, 2012
Date Modified in MERLOT: March 12, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: משוואת נרנסט, ביוגרפיה, חקר האטום, ולטר הרמן נרנסט, מאו"ר, מוזיאון המדע, ביקוע גרעיני, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ולטר הרמן נרנסט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page