לי דה פורסט
Peer Review for material titled "לי דה פורסט"
User Rating for material titled "לי דה פורסט"
Member Comments for material titled "לי דה פורסט"
Personal Collections for material titled "לי דה פורסט"
Learning Exercises for material titled "לי דה פורסט"
Accessibility Info for material titled "לי דה פורסט"
Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

לי דה פורסט

    

לי דה פורסט

Logo for לי דה פורסט
ביוגרפיה של לי דה פורסט, מי שלזכותו נזקף היישום של רעיון השער להגברה חשמלית.ממציא שפופרת הריק הטריודית שתרם רבות להתפתחות הרדיו.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: March 12, 2012
Date Modified in MERLOT: March 12, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ביוגרפיה, טרנזיסטור, גלי רדיו, מאו"ר, מוזיאון המדע, מאור, maor, לי דה פורסט, חשמל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Personal Collections (none)
 • Accessibility Info (none)

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for לי דה פורסט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page