סטיבן וויליאם הוקינג
Peer Review for material titled "סטיבן וויליאם הוקינג"
User Rating for material titled "סטיבן וויליאם הוקינג"
Member Comments for material titled "סטיבן וויליאם הוקינג"
Bookmark Collections for material titled "סטיבן וויליאם הוקינג"
Course ePortfolios for material titled "סטיבן וויליאם הוקינג"
Learning Exercises for material titled "סטיבן וויליאם הוקינג"
Accessibility Info for material titled "סטיבן וויליאם הוקינג"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

סטיבן וויליאם הוקינג

    

סטיבן וויליאם הוקינג

Logo for סטיבן וויליאם הוקינג
ביוגרפיה של סטיבן וויליאם הוקינג - ממציא תיאורית המפץ הגדול ומחבר הספר קיצור תולדות הזמן - החולה במחלת לו גריג
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: March 12, 2012
Date Modified in MERLOT: March 12, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אסטרונומיה, ביוגרפיה, כוח המשיכה, סטיבן וויליאם הוקינג, מאו"ר, מוזיאון המדע, מאור, maor, מחלת לו גריג, המפץ הגדול, חורים שחורים, קוסמולוגיה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for סטיבן וויליאם הוקינג

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page