פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת
Peer Review for material titled "פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת"
User Rating for material titled "פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת"
Member Comments for material titled "פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת"
Bookmark Collections for material titled "פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת"
Course ePortfolios for material titled "פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת"
Learning Exercises for material titled "פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת"
Accessibility Info for material titled "פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת

    

פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת

Logo for פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת
בדצמבר 2009 מוענק פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת ממכון ויצמן על מחקריה לגילוי מבנה ותפקוד הריבוזום. לכבוד הענקת הפרס, הפיק מוזיאון המדע מצגת קצרה המסבירה את האתגר המדעי שאיתו התמודדה פרופ' יונת, את הפתרונות שהיא מצאה ואת המשמעות של מחקריה למדע. קישור ישיר למצגת: http://www.mada.org.il/userfiles/Files/PPSs/nobel-prize-ada-yonath.pps
Material Type: Presentation
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: March 15, 2012
Date Modified in MERLOT: March 15, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אבולוציה, עדה יונת, ריבוזום, כימיה, גנטיקה, מאו"ר, DNA, מוזיאון המדע, פרס נובל, ביולוגיה מולקולרית, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for פרס נובל לכימיה לפרופ' עדה יונת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page