הבריאה ב'
Peer Review for material titled "הבריאה ב'"
User Rating for material titled "הבריאה ב'"
Member Comments for material titled "הבריאה ב'"
Bookmark Collections for material titled "הבריאה ב'"
Course ePortfolios for material titled "הבריאה ב'"
Learning Exercises for material titled "הבריאה ב'"
Accessibility Info for material titled "הבריאה ב'"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הבריאה ב'

    

הבריאה ב'

Logo for הבריאה ב'
האתר עוסק בספר בראשית, פרקים א' - י"א, ומיועד לשרת מורים ותלמידים הניגשים לבחינת הבגרות בהיקף של 2 יחידות לימוד במקרא לפי תכנית הלימודים של החינוך הממלכתי. האתר מאפשר לתלמידים לתרגל באופן עצמאי את החומר תוך ניצול המדיה ויכולותיה בהיבטים של הבהרות, הסברים משולבי גרפיקה, אינטראקטיביות, קישוריות ותקשורת. 
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: April 02, 2012
Date Modified in MERLOT: April 03, 2012
Author:
Send email to vehrlich@ort.org.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: maor, מאור, סיפור הבריאה, בראשית, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הבריאה ב'

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page